Referat Styremøte 17.08.2021

Deltakere

  • Rhuan Barreto – Styreleder
  • Liss Pernill Fjæra – Varamedlem

Sakliste

  • Ny dato for dugnaden
  • Betaling for online tjenester
  • FDVKonsult AS
  • Prosjekter – Hva er neste steg?
  • Brannsikkerhet / Folketelling
  • Vaktmester

Ny dato for dugnaden

Lørdag 04.09 fra 1000 til 1400

Betaling av online tjenester

I dag Rhuan betaler for alle tjenester og det koster 3600/år. Det var bestemt at Rhuans firma skal sende en regning til borettslaget for å dekke kostnader.

FDVKonsult AS

Elvind Pedersen har ikke sendt søknaden. Må be ham igjen om å sende søknaden.

Prosjekter – Hva er neste steg?

Kommunen svarte oss med mye byråkrati for å utføre arbeidet. Det var bestemt å fjerne gjerdet med porten og gjerdet fra tørkeplassen og asfaltere hele plassen på nytt. Det skal ikke merkes noen plasser pga plassen er regulert som lekeplass. Men det skal være tillatt å stoppe bil på lekeplassen uansett.

Må sjekkes om likviditet for å utføre jobben.

Brannsikkerhet / Folketelling

Rhuan må lage et skjema for å starte å gå rundt og spørre folk.

Vaktmester

Khaldoun Murad, som har hjulpet oss i dugnaden er vår ny vaktmester. Han skal starte i uka 34.